Skip to content

Construction Fitter / Ślusarz konstrukcyjny

Reference
EPR006726
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

We are currently recruiting for a Construction Fitter to be based in our Lubliniec facility. This position is responsible for the installation of steel constructions.

Obecnie prowadzimy rekrutację na Instalatora Budowlanego w naszym zakładzie w Lublińcu. Stanowisko to odpowiada za montaż konstrukcji stalowych.

Job Responsibilities

 • Praca warsztatowa (szlifowanie, wiercenie, gwintowania itp.)
 • Umiejętność trasowania i posługiwania się przyrządami pomiarowymi
 • Wykonywanie konstrukcji zgodnie z wymaganą dokumentacją
 • Workshop work (grinding, drilling, threading, etc.)
 • Skill in routing and using measuring instruments
 • Making steel constructions in accordance with required documentation

Required Skills / Knowledge

 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej i rysunków
 • Zdolności manualne
 • Zręczność i dbałość o szczegóły
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Podstawowy kurs spawania jako dodatkowy atut
 • Ability to read and interpret technical documents and drawings
 • Manual skills
 • Deftness and attention to detail
 • Team player
 • Additional advantage: basic welding course

Experience

 • Roczne doświadczenie na stanowisku montera konstrukcji stalowych
 • One year experience as a steel construction fitter

Education Requirements

 • Wykształcenie zawodowe – ślusarz
 • Vocational education - fitter

Physical Requirements

 • Co oferujemy:
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych Benefits
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT