Skip to content

Carpenter / Stolarz

Reference
EPR007304
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

Obecnie zatrudniamy stolarza, który dołączy do naszego rosnącego i zróżnicowanego zespołu w Lublińcu.

We are currently hiring for a Carpenter to join our growing and diverse team in Lubliniec.

Job Responsibilities

 • Wykonywanie prostych elementów drewnianych i detali z tworzyw sztucznych w tym: wykonanie elementów - półproduktów izolacyjnych i usztywniających
 • Wykonywanie prac zgodnie z dokumentacją techniczną.
 • Making simple wooden parts and plastic details including: making elements - insulating and stiffening semi-finished products
 • Performing work in accordance with technical documentation.

Required Skills / Knowledge

 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej i rysunków - zdolności manualne;
 • Znajomość materiałów;
 • Ability to read and interpret technical documentation and drawings - manual skills;
 • Knowledge of materials;

Experience

 • Rok doświadczenia jako stolarz
 • One year's experience as a carpenter

Education Requirements

 • Szkoła zawodowa
 • Vocational school

Physical Requirements

 • Co oferujemy:
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji Benefits
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT