Skip to content

Mechanical Engineer / Inżynier mechanik

Reference
EPR006101
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Engineering

Twórz specyfikacje dotyczące projektowania, opracowywania, produkcji i instalowania nowych lub zmodyfikowanych komponentów lub systemów mechanicznych, we współpracy z wewnętrznymi i zewnętrznymi specjalistami i dostawcami. Inżynierowie mechanicy integrują fizykę inżynierską z materiałoznawstwem w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i konserwacji komponentów lub systemów mechanicznych.

Produce specifications for design, develop, manufacture and install new or modified mechanical components or systems, working in conjunction with internal and external specialists and vendors. Mechanical engineers integrate engineering physics with materials science to design, analyse, manufacture, and maintain mechanical components or systems.

Job Responsibilities

 • Projektowanie 3D części mechanicznych, zgodnie z procesem wprowadzania nowych produktów w EthosEnergy
 • Tworzenie dokumentacji technicznej projektowanych części (rysunki wykonawcze, złożeniowe, montażowe)
 • Wykonywanie obliczeń mechanicznych
 • Tworzenie i autoryzowanie specyfikacji materiałowych, procesów w celu wsparcia procesu produkcyjnego
 • Ocenianie wymagań projektowych, zarządzanie i raportowanie projektami inżynieryjnymi od momentu ich zainicjowania do zamknięcia
 • Uzgadnianie budżetów, terminów i specyfikacji z klientami i kierownictwem, prowadzenie odpowiednich badań, analizowanie ich wyników
 • Opracowywanie i wdrażanie projektów oraz procedur testowych, przedstawianie projektów kierownictwu i klientom pisanie raportów i dokumentacji, analiza i interpretacja danych, uczestnictwo w spotkaniach/dyskusjach z klientami i udzielanie wyjaśnień dotyczących rozwiązań technicznych
 • Develop formal reverse engineered part manufacturing 3D models and 2D designs in strict accordance the EthosEnergy New Product Introduction process.
 • Create and author formal component, material, process and general specifications in support of the part manufacturing process.
 • Undertake personal research and investigate applicable patents so as to determine project scope.
 • Assesses project requirements and manage engineering projects from initiation through to closing using standard project management and reporting tools.
 • Performs product and process analysis, and optimize designs and specifications to improve quality, delivery and cost throughout the product life cycle
 • Ensures safety, reliability and efficiency consideration, global trends and latest norms, standards and innovations are incorporated in the design practice.
 • Formally lead complex root cause investigations and implement corrective and preventative solutions in a variety of challenging environments.
 • Author technical reports in support of the design and manufacturing process.
 • Performs dynamic analyses (experimental and numerical) of components and systems
 • Agrees budgets, timescales and specifications with clients and managers using computer-aided design/modelling software, liaising with suppliers, undertaking relevant research, producing and implementing designs and test procedures,
 • Presenting designs to managers and clients, writing reports and documentation, analysing and interpreting data, participate in meetings/discussions with customers and explain technical solutions.

Required Skills / Knowledge

 • Znajomość zasad rysunku technicznego oraz podstaw konstrukcji i technologii maszyn
 • Znajomość oprogramowania CAD – preferowany NX
 • Umiejętność sporządzania jasnych i wyczerpujących dokumentów technicznych
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Advanced knowledge of mechanical engineering disciplines.
 • Ability to draft clear and comprehensive technical documents
 • Ability to design stationary and rotating products using computer-aided design and engineering software
 • Good command of spoken and written English

Experience

 • Pięć lat doświadczenia inżynierskiego Five years of engineering experience

Education Requirements

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym
 • Bachelors degree in Mechanical

Physical Requirements

 • N/A
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Program poleceń pracowniczych
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical care
 • Attractive package of social benefits
 • Employee referral program


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT