Skip to content

Workshop Supervisor / Mistrz produkcji

Reference
EPR006367
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

We are currently recruiting for a Workshop Supervisor to be based in Lubliniec, Poland. The supervisor is responsible for organizing and directing the work of a subordinate team of employees in the production department for the implementation of the Company's established plans.

Job Responsibilities

 • Organizacja pracy podległego personelu i procesów produkcji
 • Nadzór nad jakością i terminowości zleceń
 • Monitorowanie, rozliczanie i raportowanie wyników produkcji
 • Dbanie o bezpieczeństwo podczas pracy oraz prawidłowy przebieg procesów
 • Wdrażanie, motywowanie i ocenianie efektywności pracowników
 • Organization of the work of direct reports and production processes
 • Supervising the quality and on-time execution of orders
 • Monitoring, clearing and reporting production results
 • Taking care of safety during work and the proper course of processes
 • Implementing, motivating and evaluating employee performance

Required Skills / Knowledge

 • Gotowość do podjęcia pracy w systemie 3 – zmianowym
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość systemów ERP - SAP
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Nastawienie na realizację celów produkcyjnych
 • Dobra organizacja czasu pracy
 • Umiejętność pracy w zespole i delegowanie zadań pracownikom
 • Umiejętność tworzenia grafików i kontrolowania czasu pracy podległego zespołu
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Willingness to work in a 3 - shift system
 • Good knowledge of MS Office suite
 • Knowledge of ERP systems – SA
 • Knowledge of labour laws
 • Focus on meeting production targets
 • Good organization of working time
 • Ability to work in a team and the ability to delegate tasks to employees
 • Ability to create schedules and control the working time of a subordinate team
 • Ability to read technical drawings

Experience

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem w obszarze produkcji
 • Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w obróbce skrawaniem
 • Experience in managing a team within the production area
 • Experience in machining will be an advantage

Education Requirements

 • Wykształcenie min. średnie
 • Minimum secondary education

Physical Requirements

 • Co oferujemy:
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych Benefits
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT