Skip to content

Senior Quality Controller / Starszy Kontroler Jakości

Reference
EPR006363
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

We are currently recruiting for a Senior Quality Controller to be based in Lubliniec, Poland. This position is required to carry out inspections as: deliveries, during repair, and final.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko Starszego Kontrolera Jakości z siedzibą w Lublińcu. Stanowisko to jest wymagane do przeprowadzania przeglądów jako: dostawy, w trakcie naprawy i końcowe.

Job Responsibilities

 • Prowadzenie i wykonywanie pomiarów mechanicznych (w Spółce i poza Spółką) elementów turbin parowych i gazowych oraz konstrukcji stalowych
 • Analizowanie uzyskanych (pozytywnych i negatywnych) wyników pomiarów, prób i badań z wymaganiami oraz sporządzanie protokołów z pomiarów
 • Dokonywanie zapisów z przeprowadzonych pomiarów, prób i badań
 • Wyjazdy delegacyjne do klientów końcowych, pomiary u klienta (Polska + zagranica)
 • Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową
 • Stałą współpracę z działem konstrukcyjno-technologicznym
 • Carrying out and taking mechanical measurements (in the Company and outside the Company) of steam and gas turbine components and steel constructions
 • Analysing the received (positive and negative) results of measurements, tests and examinations with the requirements, and producing measurement reports
 • Keeping records of measurements, tests and examinations taken
 • Travelling to end customers, on-site measurements (Poland + abroad)
 • Supervising controlling and measuring equipment
 • Permanent cooperation with the design and technology department

Required Skills / Knowledge

 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dokładność oraz dbałość o szczegóły
 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej i rysunków
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi
 • Team player
 • Accuracy and attention to detail
 • Ability to read and interpret technical documents and drawings
 • Ability to use controlling and measuring tools

Experience

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Experience in a similar role

Education Requirements

 • Preferowane wykształcenie wyższe techniczne
 • Higher technical education preferred

Physical Requirements

 • Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT