Skip to content

Transformer Technologist / Technolog ds. transformatorów

Reference
EPR006727
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

Obecnie rekrutujemy Technologa Transformatorów, który dołączy do naszego rosnącego i zróżnicowanego zespołu w Lublińcu.

We are currently hiring for a Transformer Technologist to join our growing and diverse team in Lubliniec.

Job Responsibilities

 • Opracowywanie zapotrzebowań materiałowych i kooperacyjnych.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów technologicznych w trakcie realizacji zleceń produkcyjnych
 • Opracowywanie Przewodników Technologicznych, List Sprawdzeń.
 • Opracowywanie „Planu Badań i Pomiarów” jednostek transformatorowych.
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej dla zleceń realizowanych w zakładzie.
 • Udział w procesie kwalifikacji nowych materiałów używanych do produkcji transformatorów.
 • Bieżące śledzenie rozwoju stosowanych technologii, analizowanie i wnioskowanie możliwości ich wdrożenia.
 • Opracowywanie Dokumentacji Techniczno – Ruchowych transformatorów.
 • Development of material and co-operative requirements.
 • Solving current technological problems during production orders.
 • Development of Technology Guides, Checklists.
 • Development of the "Test and Measurement Plan" for transformer units.
 • Development of technological documentation for orders executed in the plant.
 • Participation in the qualification process of new materials used in the production of transformers.
 • Keeping abreast of developments in applied technologies, analysing and proposing opportunities for their implementation.
 • Preparation of Technical and Operational Documentation for transformers.

Required Skills / Knowledge

 • Znajomość rysunku technicznego oraz zagadnień związanych z kalkulacją czasu i ceny
 • Znajomość zintegrowanych systemów zarządzania produkcją
 • Znajomość programu AutoCad & MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Knowledge of technical drawing and issues of time and price calculation
 • Knowledge of integrated production management systems
 • Knowledge of AutoCad and MS Office
 • Good English proficiency

Experience

 • 2 lata doświadczenia
 • 2 years experience

Education Requirements

 • Wykształcenie wyższe-elektryczne
 • Higher electrical education.

Physical Requirements

 • Co oferujemy:
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji Benefits
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT