Skip to content

Welder / Spawacz

Reference
EPR006697
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

We are currently recruiting for a Welder to join the team i Lubliniec, Poland. This job entails fusing metal materials together using high heat equipment and welding processes such as MIG and TIG.

Obecnie prowadzimy rekrutację na Spawacza, który dołączy do zespołu w Lublińcu. Praca ta obejmuje łączenie materiałów metalowych przy użyciu urządzeń wysokotemperaturowych i procesów spawalniczych, takich jak MIG i TIG.

Job Responsibilities

 • Spawanie metodą 141/111 grupa materiałowa 5,6
 • Wykonywanie testów jakościowych i uzupełnianie dokumentacji zgodnie z wymaganiami
 • Dokładne wypełnianie raportów wymaganych w procesie produkcyjnym zgodnie z procedurą obowiązującą w organizacji
 • Systematyczna konserwacja narzędzi oraz stanowiska pracy
 • Welding using method 141/111 material group 5,6
 • Performing quality tests and completing documentation as required
 • Accurately completing reports required for the production process in accordance with the organisation's procedure
 • Systematic maintenance of tools and workstation

Required Skills / Knowledge

 • Uprawnienia/Certyfikaty 141/111 grupa materiałowa 5,6
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Powers/Certificates 141/111 material group 5.6
 • The ability to read technical drawings

Experience

 • Doświadczenie w spawaniu
 • Experience in welding

Education Requirements

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Minimum vocational education

Physical Requirements

 • Gotowość do pracy na zmiany Co oferujemy:
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji
 • Willingness to work shifts Benefits
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT