Skip to content

Steam Turbine Fitter / Turbina Parowa konstrukcyjny

Reference
EPR006366
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

We are currently recruiting for a Senior Construction Fitter to be based in Luibliniec, Poland. This position will be responsible for the disassembly, reassembly and general works on steam turbines within the workshop.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko Starszego Montera Budowlanego z siedzibą w Luiblińcu. Stanowisko to będzie odpowiedzialne za demontaż, ponowny montaż i ogólne prace nad turbinami parowymi w warsztacie.

Job Responsibilities

 • Demontaż, ponowny montaż i ogólne prace przy turbinach parowych na terenie warsztatu
 • Prace związane z obróbką mechaniczną tj. szlifowanie, skrobanie, docieranie
 • Disassembly, reassembly and general works on steam turbines within workshop
 • Machining works, i.e. grinding, scraping, lapping

Required Skills / Knowledge

 • Umiejętność wykonywania ręcznych prac obróbczych, tj. szlifowanie, skrobanie, docieranie
 • Umiejętność czytania i interpretowania dokumentacji technicznej i rysunków
 • Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami, przyrządami pomiarowymi
 • Ability to perform manual machining work, including grinding, scraping, lapping
 • Ability to read and interpret technical documents and drawings
 • Ability to use power tools, measuring instruments

Experience

 • Roczne doświadczenie związane z łopatkowaniem maszyn przepływowych
 • One year experience as a steam turbine fitter-blader

Education Requirements

 • Wykształcenie zawodowe mechaniczne lub średnie techniczne
 • Mechanical vocational education or secondary technical education

Physical Requirements

 • Co oferujemy:
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych Benefits
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT