Skip to content

Senior Technologist / Starszy Technolog

Reference
EPR006364
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

Senior Technologist is responsible for engineering support for the repair and overhaul of Steam Turbines.

Starszy Technolog jest odpowiedzialny za wsparcie inżynieryjne w zakresie naprawy i remontu turbin parowych.

Job Responsibilities

 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej związanej z łopatkowaniem
 • Ustalanie ilości roboczogodzin dla przyjętych zamówień
 • Określenie niezbędnych badań jakościowych międzyoperacyjnych i końcowych, zakresu kontroli i kryteriów przyjęcia lub odrzucenia
 • Nadzór technologiczny nad prowadzonymi zleceniami
 • Prowadzenie bieżącej kontroli jakości produktów i napraw
 • Terminowe rozliczanie projektów warsztatowych zgodnie z ich harmonogramem
 • Bieżące raportowanie z postępu i jakości prowadzonych prac
 • Producing technical documentation for blading
 • Setting man-hours for production orders
 • Setting necessary inter-operational and final quality tests, scope of inspections and acceptance or rejection criteria
 • Conducting technological supervision of assigned production orders
 • Conducting ongoing quality control of products and repairs
 • Timely settlement of production projects in accordance with their schedules
 • Ongoing reporting on the progress and quality of the work being carried out

Required Skills / Knowledge

 • Ability to read and interpret technical documents and drawings
 • Good knowledge of English language

Experience

 • Minimum 2 letnie doświadczenie w branży energetycznej związane z łopatkowaniem maszyn przepływowych
 • At least 2 years of experience in a similar role in power generation

Education Requirements

 • Preferowane wykształcenie wyższe techniczne o kierunku mechanicznym
 • Higher technical education, subject: mechanical engineering

Physical Requirements

 • Co oferujemy:
 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych Benefits
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT