Skip to content

Senior Welder / Starszy spawacz

Reference
EPR006360
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

We are currently recruiting for a Senior Welder to join our team in Lubliniec, Poland.

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko Starszy spawacz, który dołączy do naszego zespołu w Lublińcu.

Job Responsibilities

 • Spawanie metodą 141/111 grupa materiałowa 5,6
 • Wykonywanie testów jakościowych i uzupełnianie dokumentacji zgodnie z wymaganiami
 • Dokładne wypełnianie raportów wymaganych w procesie produkcyjnym zgodnie z procedurą obowiązującą w organizacji
 • Systematyczna konserwacja narzędzi oraz stanowiska pracy
 • Welding by method 141/111 material group 5,6
 • Performing quality tests and completing documentation as required
 • Accurately completing reports required in the production process in accordance with the organization's procedure
 • Systematic maintenance of tools and workstation

Required Skills / Knowledge

 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Gotowość do pracy na zmiany
 • Ability to read technical drawings
 • Readiness to work shifts

Experience

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku obejmujące spawanie rurociągów o grubości ścianki do 35 mm
 • Doświadczenie w spawaniu typowych elementów turbin parowych, tj. korpusów/klamer turbin, kierownic
 • Experience in a similar position involving the welding of pipelines with a wall thickness of up to 35 mm
 • Experience in welding typical steam turbine components, i.e. turbine bodies/clamps, blades

Education Requirements

 • Wykształcenie min. zawodowe
 • Uprawnienia/Certyfikaty 141/111 grupa materiałowa 5,6
 • Vocational education
 • Authorizations/Certifications 141/111 material group 5,6

Physical Requirements

 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Dostęp do stołówki zakładowej
 • Program poleceń pracowniczych
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical insurance
 • Attractive package of social benefits
 • Company canteen
 • Employee’s referral programme Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane aplikacje. 1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest EthosEnergy Poland S.A. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 85; 42-701 Lubliniec. 2. W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych, zachęcamy do kontaktu z powołanym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: iod@ethosenergygroup.pl 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia obecnych jak i przyszłych rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (tj. art. 6 ust. 1 pkt a RODO). 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji We kindly inform you that we respond only to selected applications. 1. The Controller of your personal data is EthosEnergy Poland S.A. with its registered office in Lubliniec (42-701), ul. Powstańców Śląskich 85, Poland. 2. Should you have any question, please contact our Data Protection Officer (DPO) at: iod@ethosenergygroup.pl 3. Your personal data will be processed for the purpose of conducting and adjudicating current as well as future recruitments, based on your consent (i.e., Article 6(1)(a) of the GDPR). 4. The provision of personal data by you is voluntary, but necessary to participate in the in the recruitment process.


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT