Skip to content

Electrical Technologist / Technolog ds. elektrycznych

Reference
EPR005874
Posting Reference
Location
Lubliniec, Poland
Type
Full Time
Job Category
Production

Obecnie prowadzimy rekrutację na stanowisko Technolog ds. elektrycznych, który wesprze nasz zakład w Lublińcu. Obliczenia / opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej.

We are currently recruiting for an Electrical Technologist to support our Lubliniec site. Calculations/ development of design and technology documentation.

Job Responsibilities

 • Wsparcie dla Zakładu Generatorów w zakresie obliczania/opracowywania dokumentacji projektowej i technologicznej
 • Tworzenie dokładnej, szczegółowej dokumentacji technicznej na podstawie specyfikacji
 • Weryfikacja, czy ostateczna dokumentacja techniczna zawiera wszystkie istotne informacje obliczenia, pomiary i jednostki
 • Przegląd projektów technicznych w razie potrzeby zgodnie z ustnymi lub pisemnymi instrukcjami od kierowników projektów i klientów
 • Współpraca z innymi działami w celu realizacji projektów, jak również zagwarantowanie, celów jakościowych, harmonogramów i dopięcie budżetów
 • Support for the Generator Product Line in the scope of calculating/ developing of design and technology documentation.
 • Provides manufacturing information by answering questions and requests.
 • Create accurate, detailed technical documentation based on specifications.
 • Check that final technical documentation includes all relevant information and verify that calculations, measurements and units are accurate.
 • Review technical drafts as needed according to verbal or written instructions from project managers and clients.
 • Working collaboratively with other disciplines to execute project deliverables, as well as ensuring that quality objectives, schedules and budgets are met.

Required Skills / Knowledge

 • Umiejętność czytania i interpretowania rysunków i dokumentacji technicznej
 • Chęć do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Dokładność i zaangażowanie
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Openness in interpersonal relationships.
 • The desire to develop skills and to acquire new skills.
 • Teamwork skills and strong organizational skills.
 • Good knowledge of MS Office package.

Experience

 • Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • 2 years’ experience as an Electrical Technologist

Education Requirements

 • Wykształcenie wyższe o profilu elektrycznym
 • Electrical education.

Physical Requirements

 • Kwartalną premię motywacyjną
 • Prywatną opiekę medyczną
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych
 • Program poleceń pracowniczych
 • Quarterly incentive bonus
 • Private medical care
 • Attractive package of social benefits
 • Employee referral program


EthosEnergy is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, disability, genetic information, pregnancy, citizenship, marital status, sex/gender, sexual preference/ orientation, gender identity, age, veteran status, national origin, or any other status protected by law or regulation.

Apply today

To apply for this vacancy please click the button below and submit your details. We thank you for your application and interest, and we look forward to hearing from you!

You may not meet all the criteria, however if you meet most, please apply.

Apply for this job
LIVE - EDIT